Inomhusmiljötest

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning

Inomhusmiljötestet Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och välbefinnande. Sambanden mellan innemiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar hur innemiljön blir.

Viktiga miljöfaktorer inne är luftens innehåll av olika ämnen och fysikaliska faktorer som temperatur, buller och belysning. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika människor och påverkas till exempel av kön, ålder, känslighet och livsstil.

Fukt och mikroorganismer Fukt är troligen den viktigaste orsaken till att en byggnad blir ohälsosam att vistas i. Fukten kan orsaka kemiska processer i byggnadsmaterial och ökar risken för mikrobiell växt. Mikroorganismer kan växa på alla byggnadsmaterial om det bara är tillräckligt fuktigt. Mikroorganismer kan avge sporer, cellfragment och flyktiga ämnen, vilka ibland luktar (mögel-, jordkällarlukt).

Allergi, astma & hosta allt kan bero på din inomhusmiljö!

Inomhusmiljötestet innefattar VOC mätning, radonmätning, mögelprovtagning på utvalda platser samt fukt och konstruktionskontroll vidare utför vi en okulärbesiktning av ventilationssystemet. Du kan läsa mer om fukt och konstruktionskontroll under tjänster.

Vi har ett samarbete med branschens ledande företag som utför laboratorietjänster.

Kontakta oss för beställning eller för mer information om denna tjänst.

Boka Besiktning!
Förfrågan behandlas inom kort med reservation för normal kontorstid.
Besiktningsman (*)
Välj besiktningman!
Önskad datum! (*)
Please select a date when we should contact you.
Uppdragsgivare
Namn (*)
Please type your full name.
Gatuadress (*)
Ange din Gatuadress
Postnummer (*)
Ange din Postnummer
Ort (*)
Ange din Ort!
Telefon
Ange Uppdragsgivarns telefonnummer
E-mail (*)
Invalid email address.
   
Köpare
Samma som uppdragsgivare?
Please specify your position in the company
Namn
Please type your full name.
Gatuadress
Ange din Gatuadress
Postnummer
Ange din Postnummer
Ort
Ange din Ort!
E-mail
Invalid email address.
Säljare
Namn (*)
Please type your full name.
Gatuadress (*)
Ange din Gatuadress
Postnummer (*)
Ange din Postnummer
Ort (*)
Ange din Ort!
Telefon
Ange säljaren telefonnummer
E-mail
Invalid email address.
   
Mäklare:
Namn
Please type your full name.
Bolag
Telefon
Ange mäklarens telefonnummer
E-mail
Invalid email address.
   
Objekt:
Fastighetsbeteckning (*)
Ange Fastighetsbeteckning!
Adress (*)
Kommundel
Ange mäklarens telefonnummer
Kommun
Kommun
Objektbeskrivning (*)
Välj Objektbeskrivning!
   
Välj tjänst:
Välj tjänst (*)
Välj Objektbeskrivning!
Välj en eller flera tilläggstjänster:

Ogiltig inmatning
Meddelande
Invalid Input
Ogiltig inmatning