Stora Fuktpaketet i Överlåtelsebesiktning

Succétjänsten:

Stora Fuktpaketet fortsätter under året 2017 för endast 1 950:- (ordinarie pris 2 750:-)

Vår typiska fråga från husköparen är, Mäter ni fukt? Nu svarar vi Ja

Stora Fuktpaketet

Den mest omfattande fuktmätningen på marknaden i alla överlåtelsebesiktningar för köpare dvs vi mäter fukt i kända riskkonstruktioner, fuktindikerar våtrum, fuktmäter inomhusluften, vindsluften, utomhusluften, krypgrundens luft, fuktkvot m.m.

 

 

Beskrivning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet

Syfte
Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande, konstruktion och material i byggnaden och dess riskkonstruktioner. Enstegstätad putsfasad är undantaget.


Utförande Besiktningen och fuktkontrollen utförs genom besiktning av byggnad och avser huvudbyggnad och fuktmätning i provhål från 14 mm till 120 mm som stickprovskontroll i byggnadens riskkonstruktioner. Säljarens medgivande måste finnas för konstruktionsingreppen. Provhålen tas upp i golv och väggar efter godkännande av fastighetsägaren och återlagas endast provisoriskt med plastbrickor, täcklock. 

Fuktmätningen utförs med mätinstrument med kallibreringscertifikat samt genom egenkontroll av instrumenten före varje dagsmätning. Uppmätta mätvärden kan variera på olika ställen i byggnaden och konstruktionen och vid olika årstider och är endast en stickprovskontroll.

Riskkonstruktioner

Riskkonstruktioner är konstruktioner som erfarenhetsmässigt visat sig har förhöjda fuktvärden och fukt- och mögelskador. Exempel på sådana konstruktioner är betongplatta på mark med uppreglat eller flytande golv, krypgrund, inredd källare, vind, fasader/syllar och våtutrymmen.

Resultat

Resultat från besiktningen av byggnaden och fuktkontrollen i aktuell byggnads riskkonstruktioner redovisas i separat bilaga i överlåtelsebesiktningen. Redovisningen innehåller en kort beskrivning av byggnadens riskkonstruktioner samt resultat från besiktningen och fuktkontrollen såsom byggfel, skadesignaler, förhöjda fuktvärden och skador med utvärdering av resultat och ev. rekommendation till fortsatt utredning.
Besiktningen och fuktkontrollen är ej tillräcklig som underlag för utarbetande av förslag till åtgärder och kostnadsbedömningar. I dessa fall kan fortsatt utredning beställas. I utvärdering av resultat från besiktning och fuktkontroll bedöms varje riskkonstruktion samt en sammanfattning. Följande noteras i rapporten: N (normalt) = riskkonstruktion med normala fuktvärden och inga noterade skadesignaler. S (skada) = riskkonstruktion med förhöjda fuktvärden, noterade skadesignaler och skada i konstruktion tex. fukt, mögel, röta och lukt. Fu (fortsatt utredning) = rekommenderas i riskkonstruktion när skadesignal eller skadans orsak och omfattning inte kan fastställas. Vid bedömningen S (skada) och Fu (fortsatt utredning) i byggnad och riskkonstruktion rekommenderas uppdragsgivaren att gå vidare med undersökning av skadan.


 

 

Boka Besiktning!
Förfrågan behandlas inom kort med reservation för normal kontorstid.
Besiktningsman (*)
Välj besiktningman!
Önskad datum! (*)
Please select a date when we should contact you.
Uppdragsgivare
Namn (*)
Please type your full name.
Gatuadress (*)
Ange din Gatuadress
Postnummer (*)
Ange din Postnummer
Ort (*)
Ange din Ort!
Telefon
Ange Uppdragsgivarns telefonnummer
E-mail (*)
Invalid email address.
   
Köpare
Samma som uppdragsgivare?
Please specify your position in the company
Namn
Please type your full name.
Gatuadress
Ange din Gatuadress
Postnummer
Ange din Postnummer
Ort
Ange din Ort!
E-mail
Invalid email address.
Säljare
Namn (*)
Please type your full name.
Gatuadress (*)
Ange din Gatuadress
Postnummer (*)
Ange din Postnummer
Ort (*)
Ange din Ort!
Telefon
Ange säljaren telefonnummer
E-mail
Invalid email address.
   
Mäklare:
Namn
Please type your full name.
Bolag
Telefon
Ange mäklarens telefonnummer
E-mail
Invalid email address.
   
Objekt:
Fastighetsbeteckning (*)
Ange Fastighetsbeteckning!
Adress (*)
Kommundel
Ange mäklarens telefonnummer
Kommun
Kommun
Objektbeskrivning (*)
Välj Objektbeskrivning!
   
Välj tjänst:
Välj tjänst (*)
Välj Objektbeskrivning!
Välj en eller flera tilläggstjänster:

Ogiltig inmatning
Meddelande
Invalid Input
Ogiltig inmatning